Avatar
Nguyễn tuấn vũ -

Bs cho em hỏi mất răng 567 hàm trên thời gian 7 năm, bị tieu xương hàm trên trầm trọng rồi thì có cấm trụ inplant được không , phương pháp và thời gian làm bao lâu??

Trả lời
Chàn bạn, mất các răng 567 hàm trên 7 năm vẫn có thể trồng răng implant rất tốt. Tuy nhiên khi mất răng hàm trên lâu ngày, xoang hàm có thể sa xuống nên khi trồng răng implant có thể sẽ phải nâng xoang, ghép xương. Ngày nay, nhờ công nghệ nâng xoang thủy lực kết hợp sóng siêu âm cao tần nên kỹ thuật này diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh chóng và tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối.
Bị mất 3 răng cạnh nhau thông thường sẽ đặt 2 implant sau đó làm cầu 3 răng sứ tựa lên 2 chân implant này.