Avatar
Lê Thư -

Bảng giá răng là cả hai hàm hay là 1 chiếc ạ

Trả lời
Chào bạn, bảng giá trồng răng là giá/ 1 chiếc với bảng giá cơ bản và giá/ 1 hàm với bảng giá trồng răng implant toàn hàm.