Thạc sĩ – Bác sĩ: Phạm Hùng Sơn

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hùng Sơn
Nghề nghiệp: Nha sĩ
Chức vụ: Bác sĩ
Kinh nghiệm: 10 năm
Số điện thoại: 0971 066 726
Chuyên khoa: Cấy ghép implant
  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 33/2012 – B29
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.

Các văn bằng chứng chỉ