Thạc sĩ – Bác sĩ: ĐỖ NHƯ CHUYÊN

Nghề nghiệp: Nha sĩ
Chức vụ: Bác sĩ
Kinh nghiệm: 5 năm
Số điện thoại: *****
Chuyên khoa: Cấy ghép implant
  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 026002/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170086/RHM-IPL
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

Các văn bằng chứng chỉ