Bác sĩ: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Nghề nghiệp: Nha sĩ
Chức vụ: Bác sĩ
Kinh nghiệm: 5 năm
Số điện thoại: ******
Chuyên khoa: Cấy ghép implant
  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 003343/TQ-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170008/VĐTRHM-IPL
  • Tốt nghiệp loại giỏi bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

Các văn bằng chứng chỉ